Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 3. neděle velikonoční, 30. 4. 2017

  • 1. 5. začínají Májové pobožnosti. Budou denně v 18:00 a v Kvítkovicích v 18:30. Všechny májové i večerní mše v pondělí proběhnou ve farním kostele. Zveme děti, aby Panně Marii doručily naše prosby spolu s poštovními holoubky. Dospělé prosíme o napsání proseb na holoubky, kteří budou na stolíku. Každé dítě dostane také dvoulist, kam si nalepí samolepky. Děti ochotné přednést krátkou básničku či písničku, se mohou hlásit u paní Čechové. Téma desátku bude obětované na zapsané přímluvy.
  • Ve čtvrtek je příprava dětí na 1. sv. přijímání i s rodiči v 16 hod. v kostele.
  • V pátek ve 14:00 hod. je bohoslužba na Senioru B.
  • V tomto týdnu je první pátek v měsíci květnu. Od 17:30 je v kostele příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté bude obvyklá adorace.
  • Příští neděli je sbírka věnovaná na křesťanské sdělovací prostředky.
  • Pravidelné měsíční setkání seniorů se překládá na pondělí 8. května.
  • V pondělí 8. 5. po mši sv. je rovněž v plánu další setkání účastníku kurzu Alfa, tentokrát na téma vztah k Bohu jako k Otci, Synu a Duchu svatému.

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb