Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 28. neděle v mezidobí, 15. 10. 2017

  • Měsíční sbírka minulou neděli na aktuální potřeby farnosti vynesla 17 500,- Kč a individuální dar činil 10 000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Tuto neděli je uzávěrka Farního občasníku.
  • V pondělí 16. 10. je v učebně na faře chvíle nad Biblí. Začátek je v 15:30.
  • Setkání lektorů se koná v Olomouci v sobotu 21. 10. od 10:00 hod. na kurii. Program je zaměřený na vztah k lektorské službě a práci s Písmem svatým.
  • V sobotu 21. 10. bude ve 14:00 hod. mše sv. na poděkování Bohu za dar života při příležitosti životního jubilea. Ranní mše proto nebude.
  • Sobotním večerem začíná světový den modliteb za misie, a to Mostem modlitby. Zapojit se můžete doma, nebo v kostele od 21:00 hod.
  • Příští neděli slavíme Misijní neděli a bude misijní sbírka. Jelikož je misijní jarmark o týden odložen, bude příští neděli probíhat vyrábění náročnějších věcí na Misijní jarmark a to v suterénu kostela od 13:30 hod. Zváni jsou všichni od 13 let. Velké misijní vyrábění bude v sobotu 28. 10. od 9:00 hod.
  • O církevní sňatek v našem kostele požádali Jaroslav Kokoruďa z Levoče a Jolana Vavrová z Otrokovic. Obřad proběhne v sobotu 28. 10. ve 13:00 hod.

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb