Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 5. neděle velikonoční, 19. 5. 2019

  • Sbírka na střechu vynesla 25 500,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Tuto neděli 19. 5. zve Ženský pěvecký sbor Otrokovice do farního kostela na Májový koncert. Začátek je v 16:00 hod. Vstupné je dobrovolné.
  • Po koncertě je v 18:00 Májová, stejně jak je tomu i v ostatních dnech.
  • V pondělí proběhne v suterénu Chvíle nad Biblí. Začátek je v 16:00 hod.
  • Ve středu je v obvyklém čase další votivní mše k Duchu svatému.
  • V pátek proběhne Noc kostelů. Program je určen pro širokou veřejnost. Začátek je v 18:00 mší sv., která začíná o půl hodiny dřív než obvykle. Setkání pořadatelů je ve čtvrtek v 18:30. Pro ty, kdo mají zájem o návštěvu kostelů v okolí, jsou na stolíku k rozebrání poutnické pasy.
  • Louskáček - setkání vedoucích je příští neděli v 15:30 v suterénu.
  • Jelikož se na úklid suterénu prozatím nenašla vhodná osoba, hledáme více dobrovolníků, kteří by se mohli střídat při úklidu v pondělí ráno.
  • Vyšel nový FOM.

 


 


Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb