Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

 

| zobrazit starší aktuality

Ohlášky: 9. neděle v mezidobí, 29. 5. 2016

 

  • Poděkování patří těm, kdo pomáhali připravit slavnost Těla a Krve Páně.
  • V tomto týdnu je pouť do Říma, proto bude mše v pondělí v 7:30 u sv. Vojtěcha a večer pouze májová. V úterý na charitě, ve středu a v pátek je bohoslužba slova. V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, po bohoslužbě následuje adorace a smírná pobožnost s úkonem zadostiučinění za lhostejnost vůči Ježíšovu milujícímu srdci. Ve čtvrtek v Kvítkovicích bohoslužba nebude. V sobotu je v plánu mše sv. v 18:00, v případě včasného návratu z Říma. V případě naléhavé záležitosti během týdne zastupuje P. Ryszard Turko z Napajedel na tel. 731 402 076.
  • Májová je v Kvítkovicích naposled tuto neděli a u sv. Vojtěcha v úterý.
  • Návštěvy nemocných a bohoslužba na Senioru B jsou o týden posunuty.
  • 10. 6. proběhne Noc kostelů. K jejímu zajištění hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli s pořadatelskou službou. Prosíme, aby se do 5. 6. zapsali na seznam. Kdo chce podpořit propagaci, má na stolku k dispozici letáčky. Pro ty, kdo budou navštěvovat kostely v okolí, jsou na stolíku poutnické pasy.
  • Zápis úmyslů na mše sv. proběhne příští neděli v učebně náboženství.
  • Uvedení do funkce a slib nové pastorační a ekonomické rady proběhne příští neděli při ranní mši svaté.

 

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb