Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 4. neděle postní 26. 3. 2017

 • Děti, které si přinesly za splněný úkol vystřižený drahokam, si jej mohou po mši nalepit do srdce před oltářem. K dispozici úkol na další týden.
 • Hnutí Modlitby matek pokračuje tuto neděli v 15:00 hodin.
 • Tuto neděli je křížová cesta v Kvítkovicích v 15 hod a v 16 hod. u sv. Vojtěcha. Po ní je v suterénu farní odpoledne s besedou se členy Nadace sv. Františka o životě i díle Matky Terezy a formách pomoci tomuto dílu.
 • Se změnou času se večerní bohoslužby jako obvykle přesouvají na 18:30.
 • Svátost pomazání nemocných se bude udělovat 28. 3. na charitě, 29. 3. ve farním kostele, 31. 3. ve 14:00 na  Senioru C a 2. 4. v Kvítkovicích. K tomu účelu si vyzvedněte v kostele lístek na vyplnění. Tato svátost má být spojena se sv. přijímáním a se zpovědí. Ta bude ve středu od 17:30.
 • Výročí posvěcení sv. Vojtěcha je v sobotu 1. 4. a mše svatá bude proto v 8:00 za živé a zemřelé farníky, kteří se zasloužili o zbudování kostela.
 • V sobotu je také arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně. V předvečer tohoto setkání proběhne na Jižních Svazích večer chval.
 • 3. 4. v 18:30 promítá Multikino ve Zlíně film Psi Páně o řádu dominikánů. Nejedná se o historický dokument, ale o film, který vám řád přiblíží.
 • Setkání lektorů je v plánu týden před velikonocemi v sobotu 8. 4. v 17:00. Na programu bude i seznámení s materiály na internetu.
 • Cestovní kancelář Miklas tour nabízí volná místa na různé poutní zájezdy.
 • Farníci, kteří si objednali velikonoční paškálky, si je mohou vyzvednout ve farní knihovně. Zároveň je možno zakoupit si i velikonoční pohlednice.
 • 29. dubna 2017 se v Otrokovicích na Besedě koná jednodenní duchovní obnova se sestrou Veronikou Barátovou z Komunity Blahoslavenství. Kromě přihlášení přes internet na webu www.duchovniobnova.cz se lze osobně přihlásit během tří následujících nedělí také ve farní knihovně. Platí se 100 Kč a lze si objednat také oběd za 100 Kč.

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb