Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 3. neděle v mezidobí, 22. 1. 2017

  • Ve středu je svátek Obrácení sv. Pavla a končí týden modliteb za jednotu křesťanů.
  • Bohoslužba se sv. přijímáním na Senioru C je v pátek ve 14:00 hod.
  • V sobotu v 9:00 je v kostele ministrantská schůzka za účasti otce Josefa.
  • 28. 1. jste srdečně zváni na 13. Tomáckou zábavu, aneb „Jak to chodí na táboře". Prodej vstupenek bude probíhat po obou nedělních mších svatých.
  • V pondělí 30. 1. je setkání účastníků kurzu Alfa. Program je v suterénu od 19:00. Zájemci o účast mohou navrhnout, jakými tématy se chtějí zabývat.
  • K přípravě na přijetí svátosti biřmování se lze přihlašovat do konce ledna. Přihlášení proběhne individuálně formou rozhovoru s knězem.
  • 4. 2. proběhne ve Šternberku Hromniční pouť matek. Chcete-li využít společný autobus, přihlaste se ve Zlíně v knihkupectví Veni. Cena činí 200,- a odjezd z Otrokovic je plánován v 7:40 ze zastávky u sv. Michaela.
  • Cestovní kancelář Miklas-tour nabízí pouť do Svaté země od 9. do 17. 3. 2017. Termín přihlášení je do 25. ledna. Cena zájezdu činí 21 560,- Kč.
  • Dále se lze závazně přihlašovat na „Vlakovou pouť do Lurd". Termín pouti je od 5. 9. do 12. 9. 2017. a předběžná cena 18 000,- Kč. Záštitu nad poutí převzal arcibiskup Jan Graubner. Podrobné informace jsou na faře.

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb