Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Ohlášky 3. neděle velikonoční 18. 4.

  Dnes slavíme 26. výročí posvěcení kostela. Děkuji všem, kdo ve sbírkách přispíváte na opravy WC kostela i rekonstrukci fary. V pátek máme v naší farnosti slavnost patrona kostela sv. Vojtěcha. Příští sobotu 24. 4. pro nás nadační fond Credo ve spolupráci s farností Filipa a Jakuba ve Zlíně připravili online duchovní obnovu s o. Vojtěchem Kodetem.  Ještě tento týden můžete po každé mši přinášet do zákristie po každé mši pokladničky Postní almužny. Příští neděle je nedělí Dobrého pastýře, která je dnem modliteb za duchovní povolání. Příští neděle je taky sbírka na křesťanská média. Můžete touto formou přispět např. na Rádio Proglas či Tv Noe. Příští neděli vás zvu na společnou modlitbu od 18:00 u sv. Vojtěcha. Tentokrát to bude videoklipová Cesta světla. Vstupenky k vyzvednutí po mších od soboty večera. Nadační fond Credo opět poskytuje do 30. 6. finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Veškeré podmínky jsou na našich stránkách www.navzdory.credonf.cz. Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy anebo zaslat dárcovské SMS. Všechny informace najdete na www.trikralovasbirka.cz.     ŽALM 1 | Dve cesty     ROK SV. JOSEFA:  PODKLADY PRO ROK SV. JOSEFA NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI SLAVNOSTNÍ VEČEŘE SE SV. JOSEFEM DUCHOVNÍ OBNOVA VÁCLAV ČÁP - SV.  JOSEF, VZOR ŽITÉ VÍRY   OPRAVY V NAŠÍ FARNOSTI: Od 15. 2. běží rekonstrukce vodo, topo, elektro na staré faře a rekonstrukce WC v suterénu kostela. V suterénu jsou dokončeny obklady a dlažby, vymalováno. Čekáme na výrobu sociálních zástěn. Na faře se obkládají nové koupelny a pokračuje se v natahování nových omítek. Děkuji všem, kdo doposud jakkoliv přispěli na tyto opravy.   DĚTSKÉ MŠE:  Každou neděli máme mši svatou v 10:30 pro rodiny s dětmi. Pokud je někdo, komu jsem se neozval, kontaktujte mě, zařadím vás do seznamu rodin a pošlu vám na email kázání, které si s dětmi převyprávíte doma. Děti si taky mohou vzít malou sádrovou želvičku domů a k ní vám pošlu každou neděli na email kázání, které má pro děti připravené želva Loudalka a zazní tu neděli v kostele. V naší farnosti máme sošku Pražského Jezulátka, jednu další nabízíme jako putovní domů i s brožurkou modliteb o požehnání našich rodin. Vyzvednout si ji můžete v křestní kapli, kde ji taky vrátíte, aby si ji někdo mohl zase vyzvednout. Tam se i zapisujte.   Mše svaté v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích Pondělí     v 18:30 Středa       v 18:30 Čtvrtek      v 18:30 Pátek        v 18:30 Sobota      v 18.30 – s nedělní platností Neděle      v 7.30, 9:00 a 10.30   Otevírání kostela – příležitost k osobní modlitbě Každý den od 8:00 mimo časy bohoslužeb.   Podávání svatého přijímání 19:10 - pondělí, středa, čtvrtek, pátek. 19:30 sobota. Neděli 8:30, 10:00, 11:30.   Příležitost ke zpovědi: 18:00-18:25 - pondělí, středa, čtvrtek, pátek, sobota 7:00-7:25 v neděli. Jindy po osobní domluvě – 605 444 240.   Příležitost k tiché adoraci: Středa 19:10 – 19:45. Čtvrtek od 8:00 -10:00. Čtvrtek 19:10 – 19:45.   Svátost nemocných doma, nemocnice Kdykoliv po telefonické domluvě – 605 444 240.   OMEZENÍ PLATNÁ OD 12. 4. 2021   Účast na bohoslužbách: V kostele smí být na mši obsazeno jen 10 % míst na sezení. Z toho důvodu se mše svaté z Kvítkovic přesunují ke sv. Vojtěchovi. Účast na mši bude možná jen se vstupenkou. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.   Jak si vyzvednout vstupenku na následující týden: Po každé mši v sobotu a v neděli nebo po podávání sv. přijímání v sobotu a neděli (vždy hodinu od začátku mše). Pokud se v tyto dny do kostela nedostanete, zarezervujte si do pátku večera volný termín na tel. 605 444 240. Na mši je potřeba přijít se vstupenkou nejpozději 10 minut před začátkem mše!!! 10 minut přede mší budou vpuštěni ti, kdo vstupenky nemají.   Pokud se na mši nedostanete, využijte možnost přijmout svaté přijímání po každé mši.   Pohřby a svatby Počet přítomných osob je ale omezen na 15.

 • 0 Nedělní kázání o. Romana Vlka nejenom pro děti i se soutěží

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 17.4.2021

  Evangelium  (Lk 24,35-48) Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“   Nedělní kázání pro děti | VĚŘ A UVIDÍŠ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 24     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A ROZUM

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 17.4.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Zase a jen o zmrtvýchvstání. Apoštolové, zvláště Petr, jakoby ani o ničem jiném nemluvili. Jen a jen zmrtvýchvstání a jeho důsledky - "dělejte pokání". Proč je Ježíšovo zmrtvýchvstání tak důležité? Neboť je to tak převratná událost, že k ní - vlastně k němu, k Ježíši - musím zaujmout nějaký postoj. Ježíš totiž tři roky vyučoval a dával příklad jiného způsobu života. Součástí jeho učení byly i předpovědi o jeho umučení, smrti a … zmrtvýchvstání. Jeho předpovědi se splnily. Pokud tedy byl pravdivý v tak neuvěřitelné věci, jakou je zmrtvýchvstání, určitě byl pravdivý i ve všem ostatním, co říkal a dělal. Mým úkolem jako homo sapiens - člověka rozumného - je zaujmout k této pravdě nějaký postoj. A jediný správný postoj, jaký k pravdě (jakékoliv) můžeme zaujmout, je přijmout ji a podle ní žít. Jakékoliv jiné rozhodnutí a jednání by bylo nemoudré. Ježíš vstal z mrtvých. To znamená, že je schopen dát mi nový život (Jan 10,10). Že má moc odpustit mi hříchy (Mt 9,1-7). Že má moc uzdravit mě (viz např. Mt 8,1-16). Že má schopnost sytit mě (např. Mt 14,13-21). Že mohu jíst jeho tělo a pít jeho krev (Jan 6,52-58). Že je stále se mnou (Mt 28,20b). Že jsem s ním neoddělitelně spojený (Jan 15,1-11). Jen on mi může zajistit věčný život! Pokládám za nemoudré odmítnout všechny tyto dary, které nesmírně přesahují jakékoliv lidské možnosti, ale zároveň jsou naplněním našich nejhlubších tužeb. Proto se snažím neustále se Ježíše přidržet, neustále být s ním, abych se mu svým nemoudrým jednáním, do kterého velmi snadno sklouzávám, nevzdálil či dokonce neztratil. Mám však naději, že i kdyby se to stalo, půjde mě hledat a najde mě (Mt 18,12-13). Ježíši totiž na mně záleží! Proto je Ježíš první v mém životě, v životě mé rodiny. Děláme úplně obyčejné věci, jako všichni ostatní, ale děláme je se srdcem upřeným na Ježíše. A tak i obyčejné jídlo (či jakákoli jiná činnost) nabývá věčnou hodnotu (1 Kor 10,31; Kol 3,23). Jaké je místo Ježíše - toho, který byl umučen, zemřel a vstal z mrtvých - ve tvém životě? Kéž by byl Ježíš pro tebe nejdůležitější … Pokud není, čiň pokání … Chci být s tebou v nebi.  

 • 0 Velikonoční duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

  Zveme vás na online duchovní obnovu na téma “Aleluja – nový život v Kristu”, kterou povede známý kněz a kazatel P. Vojtěch Kodet. Program začne v pátek 23. 4. 2021 prezentací poetického díla Vzpomínky sv. Jana a následující den v sobotu 24. 4. 2021 nás P. Vojtěch Kodet provede časem obnovy. Povzbuzeni radostnou zvěstí Velikonoc chceme dále promýšlet a slavit dar nových nadechnutí, jehož se nám dostává skrze Kristovo vzkříšení. Přijměte tedy pozvání ke společnému prožití duchovní obnovy „Aleluja – nový život v Kristu“, kterou připravujeme ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba ve dnech 23. a 24. dubna 2021. Máme v úmyslu vytvořit prostor k duchovnímu občerstvení a setkání se s živým, milujícím Bohem, který chceme prostřednictvím slova mluveného i zpívaného nabídnout jak rodinám, tak jednotlivcům. Program začne v pátečním večeru 23. 4. 2021 od 19.30 prezentací poetického díla Vzpomínky sv. Jana autorem Vladimírem Švarcem. V sobotu pak s velkou radostí a očekáváním přivítáme P. Vojtěcha Kodeta, který nám bude průvodcem časem obnovy, jenž budeme moci prožít prostřednictvím online přenosu na youtube kanálu farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Začátek duchovní obnovy je plánován na 9.02 hod. a předběžný závěr na 17.00 hod. Ke sledování Vás srdečně zvou kněží farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a členové týmu NF Credo. Těšíme se na Vás!    

 • 0 Tip na film podle skutečné události – Jeremy Camp – I Still Believe

  Jeremy Camp patří mezi zpěváky, kteří mě nejdříve oslovili svojí tvorbou. Až když jsem se později dostal k jejich životnímu příběhu, byl jsem ještě více zasažen jejich tvorbou. O Jeremym jsem na svém hudebním webu napsal první zmínku již v roce 2009. Od té doby se stalo mnoho událostí, mezi ty pozitivní se u mě řadí možnost si jej poslechnout 2x živě. Další velkou pozitivní událostí zajisté je, že přestože svět zaplavily zprávy o vypuknutí pandemie koronaviru, právě na jejím začátku vešel do kin jeho životní příběh. Přestože jsem jej znal a věděl jsem, co mě čeká, neubránil jsem se dojetí. Děkuji Bohu, že napříč utrpením, které se stává součástí našich životů a my jej zpočátku nechápeme, dokáže nám stát nejblíže a dotýkat se skrze to, co prožijeme, srdcí druhých lidí.   Dokud jsi se mnou (2020) | OFICIÁLNÍ HLAVNÍ TRAILER | české titulky   Jeremy Camp - I Still Believe | Stále věřím     Jeremy Camp - I Still Believe (Music Video)   Jeremy Camp - Walk By Faith (2020 Version)   Jeremy Camp - My God | Můj Bůh   Melissa Camp's Memorial Video 2001  

 • 0 Ohlášky neděle Božího milosrdenství, 11. 4.

    Dnes je neděle Božího milosrdenství a končí velikonoční oktáv.  Děkuji všem, kdo jste ve sbírce přispěli na křesťany ve Sv. zemi a kněžský seminář.  Doba velikonoční zve k přípravě na slavnost Seslání Ducha Svatého. Využijme i poselství dnešní neděle Božího milosrdenství a vykonejme si v době velikonoční svátost smíření.  Příští neděli budeme slavit výročí posvěcení kostela a zároveň patrona kostela sv. Vojtěcha. Nadační fond Credo opět poskytuje do 30. 6. finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Veškeré podmínky jsou na našich stránkách www.navzdory.credonf.cz. Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy anebo zaslat dárcovské SMS. Všechny informace najdete na www.trikralovasbirka.cz.      Misericordes sicut Pater + coda | česká verze | Schola OP | CZ sub     ROK SV. JOSEFA:  PODKLADY PRO ROK SV. JOSEFA NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI SLAVNOSTNÍ VEČEŘE SE SV. JOSEFEM DUCHOVNÍ OBNOVA VÁCLAV ČÁP - SV.  JOSEF, VZOR ŽITÉ VÍRY   OPRAVY V NAŠÍ FARNOSTI: Od 15. 2. běží rekonstrukce vodo, topo, elektro na staré faře a rekonstrukce WC v suterénu kostela. V suterénu jsou dokončeny obklady a dlažby a začneme malovat. Čekáme na výrobu sociálních zástěn. Na faře se začnou obkládat nové koupelny a pokračuje se v natahování nových omítek. Děkuji všem, kdo doposud jakkoliv přispěli na tyto opravy.   DĚTSKÉ MŠE:  Každou neděli máme mši svatou v 10:30 pro rodiny s dětmi. Pokud je někdo, komu jsem se neozval, kontaktujte mě, zařadím vás do seznamu rodin a pošlu vám na email kázání, které si s dětmi převyprávíte doma. Děti si taky mohou vzít malou sádrovou želvičku domů a k ní vám pošlu každou neděli na email kázání, které má pro děti připravené želva Loudalka a zazní tu neděli v kostele. V naší farnosti máme sošku Pražského Jezulátka, jednu další nabízíme jako putovní domů i s brožurkou modliteb o požehnání našich rodin. Vyzvednout si ji můžete v křestní kapli, kde ji taky vrátíte, aby si ji někdo mohl zase vyzvednout. Tam se i zapisujte.   Mše svaté v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích Pondělí     v 18:30 Středa       v 18:30 Čtvrtek      v 18:30 Pátek        v 18:30 Sobota      v 18.30 – s nedělní platností Neděle      v 7.30, 9:00 a 10.30   Otevírání kostela – příležitost k osobní modlitbě Každý den od 8:00 mimo časy bohoslužeb.   Podávání svatého přijímání 19:10 - pondělí, středa, čtvrtek, pátek. 19:30 sobota. Neděli 8:30, 10:00, 11:30.   Příležitost ke zpovědi: 18:00-18:25 - pondělí, středa, čtvrtek, pátek, sobota 7:00-7:25 v neděli. Jindy po osobní domluvě – 605 444 240.   Příležitost k tiché adoraci: Středa 19:10 – 19:45. Čtvrtek od 8:00 -10:00. Čtvrtek 19:10 – 19:45.   Svátost nemocných doma, nemocnice Kdykoliv po telefonické domluvě – 605 444 240.   OMEZENÍ PLATNÁ OD 12. 4. 2021   Účast na bohoslužbách: V kostele smí být na mši obsazeno jen 10 % míst na sezení. Z toho důvodu se mše svaté z Kvítkovic přesunují ke sv. Vojtěchovi. Účast na mši bude možná jen se vstupenkou. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.   Jak si vyzvednout vstupenku na následující týden: Po každé mši v sobotu a v neděli nebo po podávání sv. přijímání v sobotu a neděli (vždy hodinu od začátku mše). Pokud se v tyto dny do kostela nedostanete, zarezervujte si do pátku večera volný termín na tel. 605 444 240. Na mši je potřeba přijít se vstupenkou nejpozději 10 minut před začátkem mše!!! 10 minut přede mší budou vpuštěni ti, kdo vstupenky nemají.   Pokud se na mši nedostanete, využijte možnost přijmout svaté přijímání po každé mši.   Pohřby a svatby Počet přítomných osob je ale omezen na 15.

 • 0 Nedělní kázání pro děti | V JEHO POKOJI | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 10.4.2021

  Evangelium (Jan 20,19-31) Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.   Nedělní kázání pro děti | V JEHO POKOJI | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • 0 Zamyšlení na 2. neděli velikonoční: Milosrdenství a radost

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 10.4.2021

  Ak si myslíš, že tvoj život je naplnený len povinnosťami, starosťami, bolesťou, sklamaniami či neúspechmi, tak vedz, že to nie je pravda. Tvoj život je naplnený predovšetkým milosrdenstvom nášho Pána. Každý deň ťa ním veľmi konkrétne zahŕňa. Skús to vidieť pri niektorých situáciách, ktoré dnes zažiješ. Ak si myslíš, že tvoj život je bez šťavy, bez zápalu, bez vášne, tak to zmeň. Lebo Pánovo milosrdenstvo ťa volá k radosti a radosť vedie k rozdávaniu. Rozdávanie zas vedie ku vzťahom a láske. Je na tebe, čomu dáš prednosť. Či náreku nad sebou (aj ten má v živote svoje miesto, ale nie hlavné), alebo radosti z Pána. Je na tebe, čomu uveríš – či radosti plynúcej z lásky Boha k tebe, alebo svojim pocitom, ktoré ťa presviedčajú, že si nemožný, neschopný... nepekná, nezaujímavá... Lebo Boh ťa vidí ináč. Veď hádam si nemyslíš, že Ježiš by sa obetoval za niečo nemožné, škaredé, zbytočné, zlé? A on sa obetoval za Teba! Dokonca aj za mňa J. Iste, neprežívame to, čo apoštoli, ktorí videli Vzkrieseného na vlastné oči, ktorí sa ho dotýkali, hovorili s ním. No máme tú istú vieru ako oni – oni videli človeka a verili v Boha. My Ježiša ako človeka nevidíme, ale veríme, že je Boh a žije s nami. Dokonca v nás. To je dôvod, prečo môžeme a máme meniť svoj život na jednu trvalú radosť bez ohľadu na okolnosti. Lebo Pán je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá naveky. Potešilo ma, keď nám na Veľkú noc volali známi, želali požehnané sviatky, ale pritom aj spomenuli, ako im chýba naše každoročné vyspevovanie veľkonočných piesní cestou zo slávenia Veľkonočnej vigílie. Potešilo ma, že im to chýba, že akosi očakávajú, že bude niekto, kto radosť z oslavy v kostole vynesie na ulice. Dúfam, že na budúci rok budú vyspevovať s nami na uliciach našej obce. Je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Daj najavo, že si obdarovaný, zahrnutý milosrdenstvom, Napríklad tak, že po sledovaní nejakého prenosu svätej omše vyjdeš zo svojho domu a budeš zo srdca – to znamená aj poriadne nahlas – spievať. Napríklad Raduj sa, Cirkev Kristova (my s manželkou vyjdeme a budeme vyspevovať Resucitó! od Kika Argüella). Keď uvidíš susedov, pozvi ich, nech spievajú s tebou. Možno zažijete spolu radosť z toho, že patríte Ježišovi... Hľadaj možnosti, ako prejaviť radosť. Lebo smutný svätý je smutný svätý...   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Plnomocné odpustky v neděli Božího milosrdenství

  Z dekretu O odpustcích spojených s úkony zbožnosti konanými ke cti Božího milosrdenství: Evangelium 2. velikonoční neděle vypráví o podivuhodných dílech, jaká Kristus Pán vykonal v den vzkříšení, kdy se poprvé veřejně ukázal. „Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: ,Pokoj vám.´ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: ,Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.´ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ,Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou´“ (J 20, 19-23). Aby věřící tento svátek prožívali s hlubokou zbožností, Svatý Otec uvedl, že v danou neděli bude možné získat plnomocné odpustky za předpokladů uvedených níže. Udělují se plnomocné odpustky za obvyklých podmínek věřícím, kteří se o 2. neděli velikonoční, tedy o neděli Božího milosrdenství, s duší zcela odvrácenou od jakéhokoliv hříchu, i všedního, zúčastní pobožnosti ke cti Božího milosrdenství, nebo se alespoň před veřejně vystavenou nebo ve svatostánku uloženou Nejsvětější svátostí oltářní pomodlí Otče náš, Věřím v Boha a invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti!“ Nemocní a jejich ošetřovatelé a všichni ti, kteří z vážné příčiny nemohou opustit domov nebo kteří pečlivě konají nutné úkoly pro dobro společnosti, mohou získat o neděli Božího milosrdenství plnomocné odpustky, pokud se zcela odvrátí od jakéhokoli hříchu, jak bylo řečeno výše, a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, až to bude možné, pomodlí před posvátným obrazem našeho milosrdného Pána Ježíše Otče náš, Věřím v Boha a invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti!“   Svátek Božího milosrdenství - plnomocné odpustky   Dekret o odpustcích ke stažení zde.

 • 0 Kurz Manželské večery online

  Jelikož stále není možné scházet se osobně, zveme manžele a snoubence na online kurz Manželské večery. I v této době můžete pracovat na svém vztahu. Kurz obsahuje 8 tematických podvečerů, během kterých si procvičíte vzájemnou komunikaci, poznáte lépe potřeby vašeho partnera a naučíte se, jak si navzájem projevovat lásku a úctu.  “Osm nedělních večerů jen pro vás dva, z pohodlí domova.” Témata budou probíhat 1x týdně vždy v neděli od 18 do 20.30 hodin. Začátek kurzu: 18. dubna 2021 Cena: 650,- Kč/pár. Přihlášku najdete zde. Termíny a témata: 18. 4. Vybudovat pevné základy 25. 4. Umění komunikace 2. 5. Řešení konfliktů 9. 5. Síla odpuštění 16. 5. Rodiče a rodiče partnera 23. 5. Manželská intimita 30. 5. Láska v akci 6. 6. Závěrečné setkání Pro další informace nás kontaktujte na emailu strakova@credonadacnifond.cz. Kurz pořádáme ve spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín. Více informací o kurzu Manželské večery najdete zde.   Kurz manželské večery