Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

Svátek Křtu Páně, 13. 1. 2019

  • Tuto neděli je měsíční sbírka je na opravu střechy kostela sv. Michaela.
  • Tuto neděli je svátek Křtu Páně, končí doba vánoční. Prosíme ochotné dobrovolníky, kteří mohou v pondělí pomoci s úklidem vánoční výzdoby, aby se dostavili v 8:00 hod. Jsou vítaní zejména muži, kvůli stromkům.
  • 26. 1. jste zváni na Sokolovnu, kde proběhne 15. Tomácká zábava na téma „Škola, rána do života". Po mši sv. se budou prodávat lístky.
  • V pondělí pokračuje další setkání biřmovanců v 19:00 v suterénu.
  • Ve středu 16. 1. je v obvyklém čase další votivní mše k Duchu svatému.
  • Ve čtvrtek nebude tichá adorace a cvičení pro seniory.
  • V pátek slavíme svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a začíná týden věnovaný modlitbám za jednotu křesťanů.
  • V pátek se ve Zlíně na Regině koná od 18:00 děkanátní modlitební spolčo pro mladé. Setkání je pravidelně každý třetí pátek v měsíci.
  • V sobotu 19. 1. naše farnost hostí setkání modlitebních společenství. Téma setkání je „Víra roste předáváním". Je zván každý, koho téma zajímá. Začátek je ve 13:00. Hostem setkání je o. Ján Buc a nekatolický duchovní David Loula. Mše svatá proto nebude ráno, ale až v 18:00 hod.


Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb