Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

2. neděle v mezidobí, 20. 1. 2019

  • Sbírka minulou neděli vynesla 24 550,- Kč. Další příspěvky na střechu spolu s výtěžkem z koncertu činily 6 670,-.  Z kasičky u jesliček bylo vybráno 21 300,- Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky v Otrokovicích činil 296 660,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Poděkování patří také všem, kdo pomohli s úklidem vánoční výzdoby.
  • Další Chvíle nad Biblí bude v pondělí 21. 1. v 16:00 v suterénu.
  • V pátek je svátek Obrácení sv. Pavla a končí týden modliteb za jednotu křesťanů.
  • Bohoslužba se sv. přijímáním na Senioru C je v pátek ve 14:00 hod.
  • Modlitební Triduum matek se bude konat 25. - 27. 1. v pátek přede mší sv. v 17:00, v sobotu po ranní mši sv. a v neděli v 17:00 hod. při adoraci.
  • Vzhledem k přípravám Tomácké zábavy se setkání biřmovanců v pátek nekoná.
  • 26. 1. jste srdečně zváni na 15. Tomáckou zábavu v Sokolovně od 19:00 hod. na téma „Škola, rána do života".
  • 2. 2. proběhne ve Šternberku tradiční Hromniční pouť matek.
  • 3. února v 15:30 hod. proběhne farní odpoledne pro všechny, kterým leží na srdci duchovní zázemí naší farnosti. Setkání bude využito k tomu, abychom v dalším období modlitbou zaštítili poslední část přípravy na biřmování, jeho obnovu pro další věřící a misijní poslání farnosti. Kromě toho bude na programu poutavý dokument o kardinálu Trochtovi, který byl pronásledován a vězněn komunistickým režimem.


Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb