Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

  • 0 Ohlášky 2. neděle v mezidobí, 16. 1.

      Děkuji všem, kdo přišli pomoct s odstrojováním velkých stromů. V úterý vstoupíme do týdne modliteb za jednotu křesťanů, který probíhá od 18. – 25. 1. Na tento úmysl máme proto pamatovat při společných bohoslužbách i v osobních modlitbách. Podklady k letošnímu týdnu najdete na farním webu. V rámci tohoto týdne jsem pozvaní od středy 20. 1. od 18:00 ­do soboty 22. 1. do 18:00 k třídennímu půstu a modlitbám za Česko. Plakát i s průvodním dopisem odkazujícím na inspiraci k tomuto půstu v Bibli najdete na vývěsce a webu.   Naše farnost bude hostit konferenci Poslaný chválit pro všechny, kteří se věnují službě chval ve svých společenstvích a farnostech. Díky tomu jste zváni na Večery chval. V sobotu nebude ranní mše svatá, ale až v 17:00 u sv. Vojtěcha. Po ní bude Večer chval, který povedou Lámačské chvály.     Příští neděli 23. 1. budeme slavit neděli Božího slova, kterou vyhlásil papež František. Tato neděle zvlášť zaměřená na naše lektory. Zároveň bude sbírka na podporu biblického apoštolátu. Je to příležitost pozvat do služby lektorů další farníky. S ohledem na zdravotní problémy některých lektorů hledáme další dobrovolníky. Služba na vás vyjde 1x za 6 týdnů. Zapsat se můžete na stolíku.   ZMĚNA BOHOSLUŽEB TENTO TÝDEN V sobotu mše svatá v 17:00 u sv. Vojtěcha.