Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 24. 10. prožijeme Misijní neděli a s ní tradiční Misijní jarmark

V neděli 24. 10. se připojíme k celosvětové akci Misijní neděle. Nejedná se jen o finanční přispění na různé projekty Papežských misijních děl, ale především o zkušenost zakoušení síly modlitby. V jeden den po celém světě myslíme na všechny, kdo ještě nepoznali radostnou zvěst evangelia.

 

Můžu se zeptat – Co znamená „misijní“?

 

V Otrokovicích se můžete zapojit již v sobotu 23. 10. do Velkého misijního vyrábění, které bude probíhat od 9:00-12:00 v suterénu kostela sv. Vojtěcha. Vše, co zde vyrobíme, nabídneme v neděli k prodeji a vybrané peníze si zašlou naše děti na Papežské misijní dílo dětí.

 

Můžu se zeptat: Co je to Misijní klubko?

 

V sobotu 23. 10. prožijeme v kostele sv. Vojtěcha od 21:00 Misijní most modlitby.

 

A v neděli 24. 10. budeme při mších v 7:30 a 10:30 v kostele sv. Vojtěcha a v 9:00 v kapli sv. Anny v Kvítkovicích pamatovat na misie v modlitbě a proběhne sbírka pro Papežská misijní díla.

 

Před kostelem sv. Vojtěcha bude možné v neděli po mších přispět dětem na Papežské misijní dílo dětí díky skrze Misijní jarmark. Ten bude probíhat od  08:30-09:00 a 11:30 - 12:00.

 

Missio magazín – říjen 2021

 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2021

Milí přátelé misií,

příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. Misijní neděle je nejsilnější celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích světa modlí za společné dílo evangelizace.

 

Guyana – Jižní Amerika | Missio magazín

 

V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za přelomové pro další vývoj a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie covid-19 s sebou přinesla nejen spoustu nemocných, žel také obětí, ale rovněž bezprecedentní bezpečnostní opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní pocítili svou křehkost a zranitelnost ještě více. Lidé se musejí potýkat s dramatickým propadem příjmů a nedostatkem pracovních příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích.

Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.

 

Zambie – jižní Afrika | Missio magazín

 

Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“

Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby.

Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

 

Více na https://www.missio.cz/

 

Malawi – jihovýchodní Afrika | Missio magazín