Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 Pozvání a inspirace k synodální cestě

Papež František nás zve, abychom se ve farnostech sešli v malých skupinkách, modlili se, vybrali si některou z otázek, naslouchali si a rozlišovali. Při svém kázání na zahájení synodální cesty řekl: „Jsme ochotni vydat se na dobrodružnou cestu, nebo se ve strachu z neznámého raději uchýlíme k výmluvám typu "není to třeba" či "takhle se to dělalo vždycky"?

Na stránkách cirkev.cz postupně přibývají různé podklady k synodě. Přesto se mohou zdát některé příliš obecné.  

 

Proto jsem se rozhodl podělit o to, co mě osobně zaujalo jako velmi praktické.

 

P. Josef Prokeš: Uvedení do neděle 17. 10. 2021 - Začátek synody o synodalitě ve farnosti

 

Konference o synodalitě

 

14:49 P. Josef Prokeš: Úvodní inspirace cestou Exodu pro společnou cestu naší církve (prezentace ke stažení: https://bit.ly/3p1G82x

36:30 Biskup Tomáš Holub – Aktuální synodální cesta církve, jak konkrétně

57:30 P. Aleš Opatrný – Poučení z Plenárního sněmu

1:11:30 Diskuze

 

Modlitba za synodu: Adsumus Sancte Spiritus

Každé zasedání Druhého vatikánského koncilu začínalo modlitbou Adsumus Sancte Spiritus, což jsou první slova jejího latinského znění a znamenají „Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý“. Používá se při koncilech, synodách a dalších církevních shromážděních již stovky let a je připisována sv. Isidorovi ze Sevilly (asi 560 – 4. dubna 636). Když tedy nyní zahajujeme tento synodální proces, zveme touto modlitbou Ducha Svatého, aby v nás působil, a my se tak stali společenstvím a lidem milosti. Pro synodální cestu v letech 2021–2023 jsme připravili její zjednodušenou verzi, aby se ji snadno mohla modlit kterákoli skupina nebo liturgické shromáždění.

 

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,

shromážděni ve tvém jménu.

Provázej nás ty sám,

vstup do našich srdcí

a vytvoř si v nich domov.

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,

uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů.

Nedopusť, abychom propadli zmatku,

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,

nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,

abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,

abychom nesešli z cesty pravdy

a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,

jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,

a ve společenství s Otcem i Synem

na věky věků.

 

Synoda 2021 - 2023 - 1. díl - ThLic. Prokop Brož, Th.D.

 

Synoda 2021 - 2023 - 2. díl - ThLic. Prokop Brož, Th.D.

 

Synoda 2021 - 2023 - 3. díl - ThLic. Prokop Brož, Th.D.

 

Synoda - co, proč a jak? [2021-2023]