Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 ZAMYŠLENÍ NA 30. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: „VSTAŇ, VOLÁ TĚ!“

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.10.2021

Dnešní čtení mě velmi oslovují v souvislosti s rozbíhajícího se synodou. Mám pocit, jakoby nám Bůh chystal nový exodus či nové putování do zaslíbené země. Jakoby nám říkal: "Už jste dost bloudili po svých chodnících. Proč? ‚…Proto, že můj dům je pustý, a vy spěcháte každý do svého domu‘ (Ag 1,9). ‚Stůjte a zamyslete se. Zkoumejte staré chodníky, hledejte dobrou cestu, kráčejte po ní a najdete osvěžení pro své duše‘" (srov. Jer 6,16). Bůh nám připravuje návrat na Sion - s jásotem, s plnými snopy (viz Ž 136, 6b).

Všimni si Bartimea - člověk na okraji, bezvýznamný. Ale když ví, že kolem jde Ježíš, křičí. Víš, co dělali mnozí, možná i někteří učedníci? Napomínali ho, ať je potichu. Synoda nás však volá k postoji těch ostatních kolem Ježíše: "Neboj se! Vstaň, volá tě!" (Mk 10, 49). Proto za nultý krok synody v podmínkách našich farností (i v rámci diecéze) pokládám za velmi potřebné vytvářet atmosféru důvěry. A informovanosti. Aby lidé, kteří nechodí do kostela, kteří už dávno nebyli u zpovědi, kteří vysedávají po hospodách, kteří se nemodlí a už dávno zapomněli na svůj křest, kteří… - aby se tito lidé dozvěděli, že kolem nich prochází Ježíš. I v tobě.

Nicméně na to, abychom to dokázali, musíme sami vědět, co je synoda. Najdi si na webu (např. www.synoda.cz) základní dokumenty synody a jejich čtením vykroč na společnou cestu. (Opravdu, víš, co slovo synoda znamená? Společně kráčet. Jednoduché a jasné, že?) Hledej odpovědi na otázky, které dokumenty obsahují (zejména Vademecum v části 5.3), a najdi si možnosti, jak si o nich s někým promluvit. Možná s lidmi, které jsem zmínil výše. I s rizikem nepochopení u některých. Neboť nikdo nesmí zůstat mimo (proto se ani ty nevyčleňují "mimo" tím, že budeš pasivní, apatický, bez zájmu).

Je čas na nový oheň!

Uzdravený Bartimaios hned šel za Ježíšem po cestě. Synoda je společné kráčení s Ježíšem. Po cestě, kterou nám ukazuje Boží Duch. Spolu s tímto dnes jde kolem tebe Ježíš. Zůstaneš slepý? Hluchý? Ochrnutý?

Je čas na nový oheň!

Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/