KONTAKT

P. Mgr. Josef Zelinka

Náměstí 3. května 166

765 02 Otrokovice

 

Telefon: 577 922 337

Mobil: 731 621 127

E-mail: faraotr(zav)volny.cz

Zlínský děkanát 
 
Olomoucká arcidiecéze

 

Číslo bankovního účtu:

1405341369/0800

 

ÚŘEDNÍ HODINY 
 NA FAŘE

Pondělí a Středa

9 - 10  a  15 - 16  hod.

 

 Žádost o křest je třeba nahlásit aspoň 1 měsíc předem.

 Žádost o svatbu je třeba nahlásit aspoň 3 měsíce předem.

Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice


PŘÍPRAVA NA 1.SV. PŘIJÍMÁNÍ

Od začátku září probíhá nový způsob přípravy dětí k 1. svatému přijímání.

Projekt zdůrazňuje pevné zakotvení výchovy k víře v rodině a ve společenství farnosti. S využitím her, písní a tvořivé činnosti se snažíme rozvíjet vztah dětí ke Kristu a napomáhat vytvoření pěkných vztahů mezi dětmi. Na celém projektu se podílejí také rodiče dětí.

Některé hodiny katecheze jsou realizovány jako společná setkání všech rodičů a dětí. O probíraných tématech pak děti rozmlouvají s rodiči i doma. Program přípravy se skládá z 28 setkání, která na sebe vždy navazují.

Příprava má tři základní části. Nejprve rodiče s dětmi s pomocí katechetů mluví o křtu, následuje příprava na svátost smíření a seznamování dětí s příběhy z Nového zákona a poslední částí je probírání významu eucharistie.

Příprava ke svatému přijímání je jistě náročný úkol, který vyžaduje aktivní spolupráci rodičů s katechety. Bez této spolupráce by projekt nefungoval. Jsou to především rodiče, kteří nesou odpovědnost za výchovu svých dětí k víře. Ostatní farníky prosíme o přímluvnou modlitbu. Velmi nám všem záleží na tom, aby děti příprava bavila, aby se na hodiny těšily a nakonec se plně radovaly ze slavnostního setkání s Kristem. 

Fotogalerie -  http://picasaweb.google.com/1.sv.prijimani

 

 

TV NOEKatolický týdeník Proglas Salesiánský klub mládeže Zlín Víra na Internetu Ambit - - -


Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice © 2008 | Code by pchweb.cz