KONTAKT

P. Mgr. Josef Zelinka

Náměstí 3. května 166

765 02 Otrokovice

 

Telefon: 577 922 337

Mobil: 731 621 127

E-mail: faraotr(zav)volny.cz

Zlínský děkanát 
 
Olomoucká arcidiecéze

 

Číslo bankovního účtu:

1405341369/0800

 

ÚŘEDNÍ HODINY 
 NA FAŘE

Pondělí a Středa

9 - 10  a  15 - 16  hod.

 

 Žádost o křest je třeba nahlásit aspoň 1 měsíc předem.

 Žádost o svatbu je třeba nahlásit aspoň 3 měsíce předem.

Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice


ŽIVOT FARNOSTI

Duchovní život  

Duchovní správce: P. Mgr. Josef Zelinka

Jáhen: RNDr. Alois Orlita, Csc.


 

Adorace

- krátká tichá adorace každou středu po mši sv.

- tichá adorace každý čtvretek 9:00 - 11:00

- první pátek v měsíci po mši sv.

 

Adorační dny:

  • Adorace s obnovou zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu: Otrokovice 22. 11. 2015
  • Kvítkovice:13. 3. 2016
  • Otrokovice - farní kostel: 7.8.2016

 

Návštěvy nemocných
Návštěvy kněze se svatým přijímáním se konají každý první pátek v měsíci a pak před Vánocemi a Velikonocemi. 
Individuálně lze dohodnout návštěvu kdykoliv a častější návštěvy se sv. přijímáním, které mohou přinést pověření farníci. Návštěvy nemocných na Senioru B zajišťuje paní Hana Hanušová a Senioru C 2. zprostředkuje  Marie Čechová.

Kontaktní osoba: o. Josef Zelinka

 

 

Liturgie


Bohoslužby mimo kostely

Charitní kaple - mše sv. nebo bohoslužba slova každé úterý v 10:00 hod.


Bohoslužba slova:
Senior B: první pátek v měsíci v 14:00
Senior C: poslední pátek v měsíci v 14:00

 

Denní modlitba církve - breviář

Ranní chvály - každé ráno ve farním kostele v 6:30.

 

Chrámový sbor www.chramsborotrokovice.estranky.cz

- Každou středu po mši svaté a adoraci v sále pod kostelem.  V letním čase zkouška v 19:30, v zimním čase v 19:00 (resp. po skončení adorace).

Kontaktní osoba: Zdeňka Kvasnicová.

 

Rytmické mše sv.
V neděli každých 14 dní střídavě na mši sv. v 8:30 a 10:30 kromě prázdnin.

Kontaktní osoby: Marta Rafajová, Pavla a Jana Janečkovy, manželé Honzíkovi, Daniela Kořenková

 

Zpívání dětí připáteční dětské mši sv.
Vždy v pátek v 15:15 v suterénu kromě prvních pátků.

Kont. osoba: Kristýna Zaoralová, Janča Ludvíková

 

Prvopáteční schola

Pro holky a kluky 2. stupně ZŠ a starší. Zkouší se ve čtvrtek před prvním pátkem od 17:30 v klubovně na faře a poté zpívá při večerní mši svaté.

Kont. osoby: Pavla Janečková, Kristýna Zaoralová

 

Setkávání ministrantů http://www.tom1419.org/ministrovani
Probíhá nepravidelně v rámci schůzek TOM 1419 v sobotu od 9:00 hod.v sále pod kostelem.

Kontaktní osoba: Honza Žalčík

 

Společenství lektorů

Poslední pátek v měsíci hodinu před mší sv. v učebně na faře

Kontaktní osoby:Marie Juráňová, Ondrej Komlóši

 

 

Katecheze

Vyučování náboženství v Otrokovicích

ve šk. roce 2015/2016

Třída

Den

Hodina

Místo

Vyučující

1.

úterý

13:45 - 14:30

suterén kostela

M. Čechová

2.

úterý

14:45 - 15:30

suterén kostela

M. Čechová

3.

čtvrtek

15:30 - 16:30

suterén kostela

P. J. Zelinka

4.

středa

14:00 - 15:00

suterén kostela

D. Plšková

5.

pondělí

14:30 - 15:15

učebna-fara

D. Plšková

6.

středa

15:15 - 16:00

suterén kostela

D. Plšková

7.

pondělí

15:30 - 16:15

učebna-fara

P. J. Zelinka

8. - 9.

pondělí

16:30 - 17:15

učebna-fara

S. Matějíčková

Učebna-fara je v přízemí nové části fary. Od bočního vchodu do kostela, průchodem k faře.

Suterén kostela je pod kostelem, vchod vedle farní garáže, kovovou brankou.

 

Chvíle nad biblí

- vždy 3. pondělí v měsíci v 16.00 hod. v suterénu kostela sv. Vojtěcha.

Kontaktní osoba: RNDr. Alois Orlita.

 

 

Děti a mládež


Mše sv. se zaměřením pro děti

- v pátek mimo prázdniny.

Louskáček (schůzky vedoucích oddílů)

1x za 6 týdnů v neděli v 16:30 v suterénu.

Kontaktní osoba: Hanka Luvíková a Vladimír Beran

 

Klub volného času (KVOČ) http://kvc.tom1419.org

- každé úterý od 16:00 do 19:00 hod. v sále pod kostelem pro děti do 15 let.

Kontaktní osoba: Magda Honzíková

 

Nealkobar

V pátek kromě 1. pátku v měsíci po mši sv. ( v letním čase od 19:30 , v zimním čase od 19:00 ).

Kontaktní osoba: Magda Honzíková

 

 

 

 

 

Skupinky holek - TOM 1412 Otrokovice http://tom1412.blog.cz

Název

Termín a místo

Vedoucí

Myšky

nově !

pátek v 16:15 hod.

klubovna na faře

 

Evča Janíková (777589046, evipindi(zav)seznam.cz)
Lucka Budínová (608513209, luciebudinova(zav)seznam.cz)

4 - 8 let

Žabičky

pátek 16:15 hod.

suterén

 

 

Eva Ludvíková (775381364, evula.ludvik(zav)seznam.cz)

Áďa Jurygáčková (734674509, juuury(zav)seznam.cz)

 

8 - 12 let

Sluníčka

pátek 16:15 hod.

suterén

 

Hanka Ludvíková (732381362, otrokberuska(zav)seznam.cz)

Pavča Janečková (732539944, pajaneckova(zav)gmail.com )

Lucka Chlupová (777902272, luca.92(zav)seznam.cz)

12 - 16 let

Hlavní vedoucí: Hanka Ludvíková (732381362). Hospodářka: Martina Mikuláštíková(608462520). http://tom1412.blog.cz, e-mail: tom1412otrokovice@seznam.cz

 

Skupinka mladších kluků

Název

Termín a místo

Vedoucí

Tygříci

čtvrtek 17:10 - 18:30 hod. v sále pod kostelem

Tonda Hradil (732883665), tonda.hrad(zav)seznam.cz

Jan Žalčík (739616333, zan(zav)tom1419.org)

 

5 - 9 let

Skupinky kluků - TOM 1419 Otrokovice http://www.tom1419.org

Název

Termín a místo

Vedoucí

Žraloci

sobota 9:00 - 11:30  hod. v sále pod kostelem

Vladimír Beran (776875507, lada(zav)tom1419.org )

Karel Ondřich (774828748, karoon(zav)seznam.cz)

Lukáš Čambala (608941993,cambalaL(zav)seznam.cz)

Denis Bilík (605434269, denisbilik(zav)seznam.cz )

Vojtěch Rafaja (774541970, rafaja(zav)seznam.cz)

9 - 15 let

15 UP

sobota 18:00 - 19:30 hod. v sále pod kostelem

Martin Kováč (774295535, kovic(zav)tom1419.org

Pavel Ševčík (608326059, Pajasevec(zav)seznam.cz)

 

nad 15 let

Vedoucí oddílu kluků:  Vladimír Beran;   http://www.tom1419.org, e-mail: oddil@tom1419.org

Rodiny


Klub maminek

- v úterý od 9:00 do 11:00 hod. v sále pod kostelem.

Kontaktní osoba: Kateřina Černošková

 

Společenství manželů

Schází se jednou za měsíc dle domluvyv jednotlivých rodinách.

Kont. osoby: manželé Rafajovi, Šibravovi a Černoškovi

 

Společenství chlapů

Každé sudé úterý 20:00-22:30 v sále pod kostelem.

Kontaktní osoby: Petr Staněk (606700461)

 

Senioři


Setkání seniorů

- každé první pondělí v měsíci od 15:30 hod. v suterénu kostela sv. Vojtěcha.

Kontaktní osoba: Marie Budínová.

 

Cvičení v sále pod kostelem

Cvičení seniorů: Ve čtvrtek 9:30 - 11:00 hod.

Cvičení (nejen) pro ženy: Ve čtvrtek 18:30 - 20:00 hod.

Kontaktní osoba: Alena Sedláčková

 

Kulturní a společenské akce


Farní odpoledne

- podle nabídky a možností termínů. Kontaktní osoba: P. Josef Zelinka.

 

Farní knihovna

- vždy ve středu a v neděli po obou mši sv. Na požádání kdykoliv.

Seznam knih k zapůjčení:seznam [ 293 kB, XLS ]

Kontaktní osoba: Marie Knapková. Anna Krčmová

 

 

Další akce

 

Modlitební společenství


Modlitby matek

- v naší farnosti jsou 4 skupinky. Jednotlivé skupinky vedou: Jana Ludvíková, Marie Šrubařová, Miluše Zlatušková a Pavla Mikošková.

Kontaktní osoba: Miluše Zlatušková

 

Modlitba živého růžence

- v naší farnosti  je 80 členů živého růžence ve 4 skupinách.

Kontaktní osoby: Anna Janečková, Marie Stružková, Marie Čechová a Marie Budínová.

 

Projekt putovní svatyňky

Duchovní iniciativa Schönstattského hnutí v rodinách.

Kontaktní osoby: Monika Hanáčková, Andrea Hartmannová

 

Modlitební společenství - nové

Každý lichý čtvrtek v 18:00 v učebně na faře.

Kontaktní osoba: Miloslava Zlatušková

 

Modlitební společenství pokročilých

Každý sudý čtvrtek v 19:00 v učebně na faře.

Kontaktní osoba: Marcel Urbanec

 

Misijní činnost


Adopce na dálku

- Farnost podporuje indického chlapce Ashwina a udržuje s ním kontakt.

Kontaktní osoba: Marta Rafajová.

 

Obinadla pro malomocné

- pletení obinadel pro malomocné.

Kontaktní osoba: Marie Šmiková, Marie Knapková

 

Úklid a údržba ve farnosti


Údržba kostelůy: Jiří Lindner

Úklid kostela sv. Vojtěcha: 4 skupiny dle rozpisu

Sál pod kostelem sv. Vojtěcha: Miroslava Přikrylová, tel: 733 372 434.

Úklid kaple sv. Anny: 3 dvojice dle domluvy

 

 

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích


http://reckokatolici-otrokovice.webnode.cz

 

 

 

 

 

 

 

TV NOEKatolický týdeník Proglas Salesiánský klub mládeže Zlín Víra na Internetu Ambit - - -


Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice © 2008 | Code by pchweb.cz